Цени

НЕВРОТРЕНИНГ/БИОФИЙДБЕК

1. Диагностика на мозъка с биофийдбек - 60 лв.

2. Невротренинг/биофийдбек с продължителност 50 минути - 40 лв.

Този сайт е изработен по проектBG12/А5.1/502/R3с наименование Национален форум за кариерно ориентиране и консултиране за равенство при младите жени”

финансиран от програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ

Програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ не носи отговорност за съдържанието и текстовете, които са публикувани на сайта