HRV – Сърдечен Биофиййдбек

 Кохерентността на сърдечната дейност показва оптималната работа, при която умът, емоциите и действията са в синхрон и баланс. При кохерентна работа на сърцето имунната, ендокринната и нервна системи функционират хармонично.

Прочетете още

Биофийдбек/Невротренинг

Какво представлява методът ЕЕГ-биофийдбек?

• Метод за трениране на мозъчната активност.
По време на тренинга се научаваме да контролираме работата на мозъка си благодарение на обратната връзка...

Прочетете още

За нас

През 2015 г. Център ТЕРА става лицензиран център за Биофийдбек и приложение на метода.
Биофийдбек е метод, който позволява на човек да се научи да повлиява на физиологичните си процеси, за да подобри своето здраве и постижения. Прилага се като тренинг за самоусъвършенстване при здрави хора
Прочетете още

КАРИЕРНИ ТЕСТОВЕ

 career

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти 

- Кандидат-студенти

- Възрастни
 

Изборът на професия е само един етап от планиране на кариерното развитие.

Управлението на кариерата е задача за целия живот. Важно е не само съдържанието на кариерните решения, но и процесът на взимане на решение. Индивидът трябва да открие или предвиди социалните роли, които се разкриват пред него в определен момент от живота и да се подготви да ги изпълнява. 

Тестовете за образователно и кариерно ориентиране са още един източник на информация в процеса на избор на професия. Индивидуализираната интерпретация на резултатите от тях и обратната връзка, насочени към подпомагане формулирането на целите и планиране постигането им, са от изключителна важност в кариерното консултиране. Изследвания ги поставят наред с предоставянето на полезна информация за професиите и кариерите и осигуряването на външна подкрепа.

Инструменти за ориентиране

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА И КАРИЕРА

>

Magellano Junior е батерия от тестове предназначена за ученици, които искат да изберат къде да учат след седми или осми клас.  Magellano Universita е батерия от тестове, предназначена за младежи, които искат да изберат каква специалност да учат в университет. Self Directed Search (SDS) е въпросник за изследване на интересите, свързани с намирането на предпочитаната работа и кариера. 

http://www.osbulgaria.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/@873/

В дейността на ЦИПО се използават следните информационни материали:

bulet-peperuda информационни папки за професии по браншове на хартиен носител – съдържат информация за изпълняваните задачи и дейности, психо-физически и личностни изисквания към упражняващия професията, възможности за обучение, трудово възнаграждение, перспективи за трудова реализация, повишаване на квалификацията и кариерно развитие.

bulet-peperuda Справочници на висше училища, университети, професионални училища и  и обучаващи организации на хартиен носител – съдържат информация за по големите висши учебни заведения в страната, средните и професионални учебни заведения и организации в Пловдив и региона. Информацията се състои в това, за кои специалности и професии се извършва обучение в тях и за каква квалификационна степен. Условията за прием и други специфични условия

bulet-peperuda мултимедийни презентации на електронен носител, които дават нагледна информация с текст и снимков материал за професиите по групи, тяхната взаимозависимост и необходими изисквания.

bulet-peperuda комфортна обстановка

bulet-peperuda малки групи

bulet-peperuda висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в провеждането на обучения и тренинги

bulet-peperuda съвременни образователни материали

bulet-peperuda интерактивните методи  

bulet-peperuda аудио и видео материали  

bulet-peperuda индивидуален подход 

bulet-peperuda изгодни цени

* Сесиите се провеждат в удобно за всеки време (дневни, вечерни, съботно-неделни), с разнообразие от възможности за интензитет на занятията и броя часове: интензивни, полуинтензивни, разсрочени във времето.

Този сайт е изработен по проектBG12/А5.1/502/R3с наименование Национален форум за кариерно ориентиране и консултиране за равенство при младите жени”

финансиран от програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ

Програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ не носи отговорност за съдържанието и текстовете, които са публикувани на сайта